Program Penempatan Kerja (RAISE)

The Rural Accelerated Industry Skill for Employment (RAISE) oleh Dana Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) mensasarkan golongan muda yang menganggur antara usia 16 - 25 tahun berasal dari kampung pedalaman Selangor.

Kursus-kursus yang ditawarkan di bawah program ini adalah untuk memberi peluang kepada belia-belia luar bandar untuk mendapat akses untuk latihan kemahiran dan seterusnya mendapat pekerjaan di majikan yang berdaftar setelah tamat latihan.

Objektif Program RAISE adalah;

a) Untuk menyediakan akses kepada belia luar bandar untuk menjalani latihan kemahiran khusus berdasarkan keperluan pengendalian majikan sebelum diserap ke dalam pasaran kerja setelah selesai latihan;

b) Untuk meningkatkan bekalan tenaga kerja mahir kepada industri melalui perkongsian strategik dengan majikan untuk menyokong keperluan tenaga kerja bagi Koridor Ekonomi; dan

c) Untuk mengurangkan kadar pengangguran , terutamanya di kalangan belia luar bandar yang akhirnya akan menyokong Kerajaan adalah aspirasi untuk mencapai 35 peratus tenaga kerja mahir menjelang tahun 2020.

Apabila tamat latihan , semua pelatih akan diserap sebagai pekerja dari majikan kerana latihan yang ditawarkan adalah untuk memenuhi keperluan tenaga kerja majikan.

    DAFTAR SEKARANG